הפחתה במקור והתייעלות,LCA, ESG

היועץ המוביל שלך להתייעלות במשאבים וקידום עניין סביבתי.

גאים לסייע למפעלים להתייעל מבחינה אנרגטית וסביבתית, תוך התמקדות בהפחתת ההשפעות הסביבתיות, שימוש בכלכלה מעגלית, מיחזור וחיסכון במשאבים

רוב העסקים היום מודעים לחשיבות הפעילות הסביבתית ואף כפופים לרגולציות מחמירות בתחום הסביבה ובצורך שלהם לצמצום טביעת הרגל הפחמנית שיצרו.
לודן מציעה שירותים מתקדמים להתייעלות הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית.

השירותים שלנו

לודן משמשת יועץ של המרכז להתייעלות במשאבים. מטרת המרכז לסייע למפעלים להתייעל הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית. בנוסף לפעילות דרך מרכז "יעיל" מבצעת לודן סקרי LCA ושיפור טביעת רגל פחמנית- יצירת בסיס נתונים של פליטת גזי חממה הנובעת מפעילויות שונות.

ביצוע ניתוח של הנתונים שיסייע למפעל לקבוע את התהליכים המשמעותיים ביותר מבחינת פליטות גזי חממה ויצירת תוכנית עבודה רב שנתית שתכליתה להפחית את פליטת גזי החממה הכוללת ביחס לנתוני הבסיס. ניתן לבצע עבור SCOPE 1, 2, 3.

לודן מסייעת בהפקת דוחות אחריות תאגידית/ ESG לצורך הצגה למשקיעים ולבעלי עניין. סיוע מקצועי לחברה/לארגון לוודא שפועל באופן בר קיימא מבחינה סביבתית על ידי שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים או צמצום טביעת הרגל הפחמנית שלו, לנהל את הסיכונים הסביבתיים ואת השפעות הארגון על הסביבה (אוויר מים וקרקע).

פרויקטים לדוגמה

מאזן זרמי פסולת לצורך צמצום פינויים לרמת חובב - בשיתוף פעולה עם המפעל, הפכנו את פרויקט הפחתת הפינויים להתקדמות נהדרת עם משמעויות חיוביות על הסביבה.

תעשייה מינרלית בדרום - הצלחנו ליישם מערך משולב של מים נחותים המועברים לשימוש חוזר, ובכך סייענו להפחית את השפעת הפעילות העסקית על הסביבה.

ייעול תפעול מגדלי קירור - הגברנו את יעילות פעילות הקירור ופיענוחו, ובכך סייענו לחסוך עלויות ולהפחית את טביעת הרגל הפחמנית.

חברת סחר אחסון ותובלה של כימיקלים- ביצוע LCA שלב 1+2 ל-4 מסופים ומערך ההפצה של החברה