תכנון סביבתי וסקרים סביבתיים

היכולת שלנו ליישם את הידע והניסיון שלנו בתחום הסביבתי יכולה לשמש אותך ולהקנות לך שקט נפשי ויכולת להתמקד בפעילות העיסוק העיקרית שלך

אנו מספקים שירותים מקיפים ואיכותיים עבור רשויות התכנון והאכיפה. השקענו שנים בפיתוח שיטות מתקדמות וסקרים ייחודיים שמאפשרים לנו לבחון במדויק ובמקצועיות את ההשלכות הסביבתיות של מתקנים תעשייתיים שונים על הקרקע, האוויר, מי התהום ועוד.

עם הכישורים והידע הרחב שלנו, אנחנו יכולים לבצע סקרי סיכונים וסקרי נאותות סביבתיים לצורך הערכת ההשפעה הסביבתית של פרויקטים ומתקנים מסוימים. אנו עובדים יחד עם חברות ביטוח וחברות מסחריות במהלך שלב הרכישה כדי להבטיח כי המושקע בעסקים יהיה עמיד ויתאים לדרישות הסביבתיות העדכניות.

השירותים שלנו

ביצוע סקרים ומסמכים סביבתיים עבור רשויות התכנון והאכיפה, לבחינת השלכות סביבתיות של מתקנים תעשייתיים שונים על זיהום הקרקע, האוויר, מי התהום וכו'.

סקרי סיכונים, וסקרי נאותות סביבתית עבור חברות ביטוח וחברות מסחרית שונות בשלב הרכישה

מתן חוות דעת סביבתית לבחינת העמידה של מתקנים תעשייתיים ב BAT ובתקנות הסביבתיות העדכניות

ביצוע סקרי פערים (Bat Gap Analysis) על פי הנחיות הדירקטיבה האירופית ה-IPPC

סקרי ספרות מדעיים להערכת יישום מתקנים טכנו סביבתיים.

פרויקטים לדוגמה

פרויקטים לדוגמה שביצעה החברה בתחום הסקרים והתכנון הסביבתי

ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה של אזור התעשייה רמת חובב - הבחנה והערכת השלכות סביבתיות של פעילות המתקנים התעשייתיים באזור התעשייה.

מפעל כימיה - ביצוע מסמך סביבתי לבחינת השלכות סביבתיות של הפעלת המתקן הביולוגי לטיפול בשפכי המפעל.

חברת וטרינריה ופארמה - ביצוע מסמך סביבתי לבחינת השלכות סביבתיות של הפעלת המתקן הביולוגי לטיפול בשפכי המפעל.

אגודת מי אזור דן - ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה לבחינת השלכות סביבתיות של מתקן הטיפול הטרמי בבוצה.

עוד פרויקטים

סקר נאותות סביבתית – סקירת ההשלכות הסביבתיות של מסופי הדלק לקראת רכישה ביצוע מסמך סביבתי לבחינת השלכות סביבתיות של מסופי הדלק

מפעל פטרוכימי אשדוד- הכנת שלושה מסמכים סביבתיים להגשה לרשויות התכנון (לצורך היתרי בניה ) לבחינת השלכות סביבתיות (איכות אויר, זיהומי קרקע רעש, שפכים וכו) העשויים לנבוע מהקמת ושדרוג מתקני יצור בתחומי בית הזיקוק.

מסמך סביבתי להגשה לרשויות התכנון וסקר טכנו כלכלי לבחינת השפעה סביבתית של הפעלת מערכת קירור מים גדולה ותימלחות תעשייתיות הנוצרות בה ובחינת פתרונות לטיפול.

חברת ביטוח – ביצוע מסמך סביבתי המעריך את התאמת מפעל ליצור חומרי הדברה לתקינה הסביבתית בארץ ובעולם.

מסמך סביבתי לצורך קבלת היתרים לקידוח ניסיון.

ייעוץ סביבתי לצורך הפעלת אסדת קידוח וקבלת היתרי הזרמה לים.

ביצוע מסמך סביבתי לבחינת השלכות סביבתיות של פעילות החברה.

מפעל עיבוד מתכת תעופתית - בחינת פערים סביבתית.

חברת תחבורה ציבורית- הכנת מסמך השפעות סביבתיות ואכיפה של המסמך מול הקבלנים בשטח.

מסמך סביבתי לצורך היתר בנייה.