איכות אוויר

מומחים בתקני איכות אוויר

מומחים בייעוץ לעמידה בתקני איכות אוויר ומספקים שירותים מתקדמים ומותאמים אישית לתעשייה. מסייעים ללקוחותינו לעמוד בדרישות החוק ולפעול בצורה אחראית כלפי הסביבה

בעבודתנו בלודן טכנולוגיות סביבה, אנו מאמינים בהתמקדות בפרטים ובמתן שירות איכותי ומקצועי. צוות המומחים שלנו עומד לשירותך וישמח לספק פתרונות איכותיים לכל צרכיך הסביבתיים.

השירותים שלנו

 ביצוע היתרי פליטה על פי תקנות חוק אויר נקי למגוון מפעלי תעשייה, הכוללים סקרי פליטות מוקדיים ובלתי מוקדיים בהתאם להנחיות הדירקטיבה האירופית IPPC, והדירקטיבה האמריקאית AP-42 EPA

ביצוע סקר פערים (Bat Gap Analysis) ותוכניות להפחתת פליטות על פי ממצאי הסקרים.

ביצוע סקרי היתכנות טכנו כלכליים לבחינת פתרונות הנדסיים להפחתת פליטות העומדים בדרישות הדירקטיבה האירופית וה-BAT.

מתן חוות דעת סביבתית לגבי יישום פתרונות הנדסיים בהתאם להנחיות החקיקה בארץ.

ביצוע סקר תהליכים ופליטות בעת קבלת/חידוש רישיון עסק, או בעת ביצוע שינוי תהליכי בעל פוטנציאל לפליטת מזהמי אוויר לסביבה.

ביצוע מרשם פליטות לסביבה (PRTR).

פרויקטים לדוגמה

פרויקטים לדוגמה בתעשייה מינרלית, תעשייה בטחונית, מפעלי מתכת, תעשיית האנרגיה ומפעלי מזון ומשקאות:

ביצוע סקר ספרות וסקר טכנו כלכלי ליישום פתרונות הנדסיים להפחתת פליטת חלקיקים ממתקני היצור בהתאם להנחיות הדירקטיבה האירופית.

ביצוע סקר תהליכים, סקר פליטות בלתי מוקדיות, BGA, ותוכנית להפחתת פליטות בחוות המיכלים ומסוף הטעינה בהתאם להנחיות הIPPC ו EPA AP-42.

חוות דעת סביבתית הבוחנת השלכות סביבתיות (זיהום אוויר וזיהום קרקע) של הפעלת דיזל גנרטורים במסגרת פרויקט ההשלה היזומה.

הכנת שלושה מסמכים סביבתיים לצורך קבלת היתרי בניה. המסמכים כללו התייחסות לנושאי איכות אוויר, מים ושפכים, פסולות וכו'.

ביצוע היתר פליטה מלא על פי תקנות חוק אוויר נקי ומסמכים משלימים על פי תקנות רישוי עסקים.

חידוש היתר פליטה לכ-10 תחנות כוח ברחבי הארץ.

סקרים טכנו כלכליים

סקר טכנו-כלכלי לבחינת חלופות עפ"י מסמכי בקשה להיתר הפליטה עבור מפעלים מהתעשייה המינרלית, טיפול במתכות, תחנת כוח וחח"י.

רפתות (שפכים)- חלופות טיפול קדם בשפכים

תכנון פיילוט לטיפול בפסולת חקלאית מגוונת (גזיפיקציה, עיכול אנאירובי).

כתיבת פרשה טכנית למתקנים חדשים לצורך היתר בניה