חומרים מסוכנים

ללודן טכנולוגיות סביבה ניסיון רב בליווי מגוון מפעלים בתעשייה בעיסוק ושימוש בחומרים מסוכנים.

ביכולותיה של לודן: ביצוע סיווג לחומרים מסוכנים, טיפול בהגשת היתרי רעלים עבור מפעלים, הנחיית אחראי רעלים בעבודה שוטפת וכתיבת כרטיסי בטיחות על סמך גליונות בטיחות.

השירותים שלנו

ביצוע סקרים לפי מדיניות מרחקי הפרדה

ליווי שוטף ופיקוח על תנאים מחייבים בהיתר הרעלים

ייעוץ בנושא שינוע חומרים מסוכנים

הנחיה לעבודה נכונה עם חומ"ס

חידוש היתרי רעלים.