REUSE
RENEW
REVIVE

ברוכים הבאים ללודן טכנולוגיות סביבה

 REUSE, RENEW, REVIVE

ייעוץ וניהול פרוייקטים מורכבים לתעשייה, חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות בתחומי קרקעות מזוהמות, שפכי תעשייה, פסולת, איכות אוויר, חומרים מסוכנים והפחתת טביעת רגל פחמנית.

0 +
שנות פעילות

אודותינו

לודן טכנולוגיות סביבה מספקת שירותי ייעוץ סביבתי בתחומי הקרקע, המים והאוויר.

לודן טכנולוגיות סביבה הינה חברת בת של קבוצת לודן ומתמחה בתחומי איכות הסביבה וטכנולוגיות סביבתיות. לודן טכנולוגיות סביבה צברה ניסיון רב בנושאים הקשורים באספקת פתרונות טכנולוגיים, ייעוץ סביבתי, מדעי ורגולטורי. לודן הינה חברה מוסמכת לדיגום קרקעות לפי תקן ISO17025, ומתמחה באפיון ושיקום מי תהום, אפיון וטיפול בשפכי תעשייה, ביצוע סקרי התכנות וסקרי פליטה בתחום איכות אוויר

ידע רב תחומי

מהנדסי סביבה ותהליך, הידרולוגים, גיאולוגים, מומחי קרקע ומים ומומחי רגולציה בעלי נסיון רב.

ניסיון בינלאומי

​לקבוצה ניסיון רב עם צוותים מקצועיים ברחבי העולם וכיום ריכוז פעילות הקבוצה הינו בישראל

ONE STOP SHOP

יכולות ביצוע פרויקטים סביבתיים מקצה-לקצה, משלב הגדרת הצורך ועד להקמה ותפעול

מעל 15 שנות פעילות בישראל ובעולם הופכים את לודן טכנולוגיות סביבה לאחת מהחברות המובילות ביותר בתחום הייעוץ הסביבתי

"משימתנו היא לפתור בעיות סביבתיות בהתאם לצרכי הלקוח תוך עמידה בדרישות הרגולציה הנדרשת. זאת באמצעות כלים מדעיים, ידע וניסיון רב תחומי של אנשי צוות המתמחים בתחומי סביבה מגוונים." 

0 +
פרוייקטים

הושלמו בתחום אוויר, קרקע, מי תהום, שפכים, פסולת וחומרים מסוכנים

0
עובדים

ומהנדסים מקבוצת לודן
מספקים תמיכה לפרויקטים שונים

0 +
מהנדסים

המתמחים בטיפול בפסולת תעשייתית, איכות אוויר וטיפול במי תיהום וקרקעות מזוהמות

פעילויות החברה

קרקע ומי תהום

התמחות בביצוע סקרים לאיתור ואפיון זיהומי קרקע ומי תהום ואומדן תלת מימדי להיקפי הזיהום 

שפכי תעשייה

ביצוע סקרים לאפיון שפכים, בקשות להיתרי הזרמה לביוב וייצוג הלקוח מול רשויות האכיפה

איכות אוויר

ביצוע היתרי פליטה, סקרי פערים והיתכנויות, מתן חוות דעת סביבתית וביצוע מרשמי פליטה

רגולציה סביבתית

ביצוע מבדקים לדרישות של היתרי פליטות ורעלים, ייעוץ בנוגע לפערים וביצוע דוחות שנתיים

תכנון וסקרי סביבה

סקרי סיכונים, וסקרי נאותות סביבתית, מתן חוות דעת לעמידה בתקנות וביצוע סקרי פערים וסקרי ספרות מדעיים

הפחתה במקור והתייעלות

סיוע  למפעלים להתייעל מבחינה אנרגטית וסביבתית, שימוש בכלכלה מעגלית, מיחזור וחיסכון במשאבים

חומרים מסוכנים

ליווי וייעוץ בכלל העיסוקים בחומרים מסוכנים עבור מגוון מפעלים מסקטורים שונים.

פסולת

מומחים באפיון פסולת מסוכנת ולא מסוכנת, והטיפול בה פועלים עפ"י הדרישות הקיימות בישראל ובאירופה